اسفند ۲۳, ۱۳۹۹

طرحواره و اراده

طرحواره و اراده چقدر کتابهای مربوط به اراده رو خوندین؟ یا درباره ش جستجو کردین؟ اولین زمانی که به داشتن یا نداشتن اراده فکر کردین کی […]