فروردین ۵, ۱۴۰۰

طرحواره ها و اعتماد به نفس

طرحواره ها و اعتماد به نفس ۱۶ سالشه و هنرمنده. نقاشی اش عالیه. تو آموزشگاه به عنوان مربی می تونه کار کنه، ولی خودشو قبول نداره. […]