بهمن ۱۵, ۱۳۹۹

طرحواره و ازدواج

طرحواره و ازدواج خانمم مدام زندگی مارو با خواهرش یا دوستاش مقایسه می کنه. شوهرم برای کارهاش با من مشورت نمی کنه. خانواده من با خانواده […]