شهریور ۲۰, ۱۴۰۰

تبعیض بین فرزندان

امروز ما می خواهیم در مورد تبعیض بین فرزندان صحبت کنیم تبعیض هایی که معمولا اینطوری بیان میشن : تو خونه ما حرف، حرف خواهر بزرگه […]