بهمن ۲۵, ۱۳۹۹

طرحواره و مدیریت اقتصادی

تا حالا درباره چرخه معیوب طرحواره و مدیریت اقتصادی چیزی شنیدی؟ با چند جمله شمارو با این چرخه، آشنا می کنم: تا به یه حراجی می […]