شهریور ۲۷, ۱۴۰۰

چگونه به کودکمان خبر بد را بگوییم؟

دادن خبر بد به کودکان خبرهای بد، واقعیت هایی ناخوشایند از روند زندگی هستن که ناگزیر باید اون ها رو پذیرفت و چاره ای جز رسوندن […]