شهریور ۱۳, ۱۴۰۰

اختلال وسواسی اجباری

برای همه ما ممکنه پیش اومده باشه که گاهی فکرهایی به ذهنمون اومده باشه که دوست نداشتیم و باعث اضطراب یا احساس گناهمون شده باشه و […]
فروردین ۲۰, ۱۴۰۰

وسواس فکری – عملی

وسواس فکری – عملی برای همه ما ممکنه پیش اومده باشه که گاهی فکرهایی به ذهنمون اومده باشه که دوست نداشتیم و باعث اضطراب یا احساس […]