آبان ۴, ۱۴۰۰

صدای سرزنشگر درون

صدای سرزنشگر درون سرتونو تازه گذاشتین رو بالش که بخوابین یه دفه یه صدایی میاد: چرا صبح دیر از خواب پاشدی که کارای امروزتو به وقت […]
آذر ۲۲, ۱۳۹۹

طرحواره معیارهای سرسختانه و عیب جویی افراطی

توجه کنید: قبل از هر چیز توجه داشته باشید که محصولات مربوط به شناخت، معرفی و مباحث تکمیلی و راهکار های درمان ۱۸ طرحواره ی یانگ […]