اردیبهشت ۱۵, ۱۴۰۰

طرحواره ها و مهارتهای ارتباطی

طرحواره ها و مهارتهای ارتباطی میدونستین با افزایش طرحواره ها و مهارتهای ارتباطی می تونین به درمان طرحواره های خودتون کمک کنین؟ نه؟ پس توصیه می […]
اسفند ۲۳, ۱۳۹۹

طرحواره و اراده

طرحواره و اراده چقدر کتابهای مربوط به اراده رو خوندین؟ یا درباره ش جستجو کردین؟ اولین زمانی که به داشتن یا نداشتن اراده فکر کردین کی […]