فروردین ۳۱, ۱۴۰۰

طرحواره و سبک فرزندپروری والدین

طرحواره و سبک فرزندپروری والدین پسرم مث باباشه، عصبی شده. شوهرم مدام بچه مو تحقیر میکنه. بهش فحش میده. وقتی پسرم درسشو نمی خونه بهش می […]