بهمن ۴, ۱۳۹۹

طرحواره و عشق

طرحواره و عشق طرحواره و عشق، دوستش دارم، با اینکه اذیتم می کنه نمی تونم ازش دل بکنم. وقتی با منه، همش داره از عشقهای قدیمی […]