آذر ۲۱, ۱۳۹۹

طرحواره منفی گرایی و بدبینی

توجه کنید: قبل از هر چیز توجه داشته باشید که محصولات مربوط به شناخت، معرفی و مباحث تکمیلی و راهکار های درمان ۱۸ طرحواره ی یانگ […]