مرداد ۲۰, ۱۴۰۰

اختلال بیش فعالی و نقص توجه

اختلال بیش فعالی و نقص توجه روزانه مراجعات بسیاری به مراکز مشاوره داریم از والدینی که فرزندانشون رو میارن و شکایت از شلوغی و پرخاشگری اونها […]